Jaký je postup?

 • 1. Odvoz autovraku

  • osobní dovoz vašeho vraku na provozovnu Haná Metal, spol. s r. o.
  • v případě nepojízdného autovraku možnost objednání svozu (po telefonické nebo osobní domluvě)
 • 2. Doklady potřebné k odhlášení

  • Velký nebo malý technický průkaz (příp. opis technického průkazu z dopravního inspektorátu)
  • Občanský průkaz (slouží k identifikaci předávajícího)
 • 3. Ekologická likvidace

  • K ekologické likvidaci není třeba se předem objednat – celý proces trvá cca 10 minut
  • Po odevzdání autovraku bude na základě výše uvedených dokladů vystaven doklad o ekologické likvidaci
  • V případě nepojízdného autovraku možnost objednání odvozu (po telefonické nebo osobní domluvě)
 • 4. Odhlášení autovraku

  • Po odevzdání dokladu o ekologické likvidaci, velkého a malého technického průkazu a registračních značek na dopravním inspektorátu bude autovrak trvale vyřazen z evidence motorových vozidel (v případě odhlášení v zastoupení je třeba doložit plnou moc)
  • Datum likvidace je zapsáno do velkého technického průkazu, který je majiteli vrácen pro účely zrušení zákonného pojištění vozidla

Nechcete se obtěžovat s dovozem autovraku k nám?

Zdarma si pro autovrak přijedeme, naložíme jej a odvezeme k likvidaci.